GÜNLÜK KUR BİLGİLERİ
Alış Satış
USD 6,8422 6,8545
EURO 7,6859 7,6998
herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Bireysel Emeklilikte Mevzuat Yasal Değişiklik

Eklenme Tarihi : 27.08.2012 15:09:48

Bireysel emeklilik sisteminde kamuoyunda da yankı bulan oldukça önemli yasal değişiklikler gerçekleştirilmiştir.Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Resmi gazetede yayınlanan bu kanunla bireysel emeklilik sistemi ve hayat sigortalarına katılımın artacağını söylemek mümkündür.

Bu kanunla beraber vergi mükellefi olsun olmasın sistemdeki her katılımcı belirli limitler dahilinde bireysel emeklilik sistemine ödediği katkıların %25'ini devlet katkısı olarak alabilecektir.Bu düzenleme 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak ve vergi indirimi yerine avantajın tasarrufa dönüştüğü devlet katkıları olarak alınacaktır.

Önemli bir husus 29/05/2012 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde olup 29/06/2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesindeki birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların,31/12/2014 tarihine kadar ödeyeceği katkı payları için 01/01/2013 tarihinde uygulamaya alınacak olan Devlet Katkısı ödenmeyecektir.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında gerçekleştirilen ayrılma,iştira,emeklilik,vade gelimi gibi işlemlerde hesaplanan vergi stopajının sadece getiri üzerinden hesaplanmasına ilişkin düzenleme de resmi gazetede yayınlanmasını takiben iki ay sonra 29/08/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.29/08/2012 tarihinden sonra yapılacak ayrılma işlemlerinde vergi kesintisi sadece getiri üzerinden yapılacaktır.Hayat irat tutarı; varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından,yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunacaktır.Bireysel emeklilikte ise yer alan irat tutarı ;hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından ,(varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin)ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunacaktır.

07/10/2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleri ile ilgili olarak 29/08/2012 tarihinde başlamak üzere emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden kanunun yayınlanlandığı tarihte yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısımdan itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması veya açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla iade edilecektir.

Yapılan mevzuat değişikliklerinin sektörümüze dinamizm kazandıracağını düşünmekteyiz.

Sayın Esra Ozoner

Sigorta Uzmanı

Esa Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.