herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

Eklenme Tarihi : 14.02.2013 12:21:22

DİL VE KONUŞMA YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

Dil ve Konuşma Güçlüğü:
Sözel  iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve  düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki  güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde  etkilemesi durumudur.

KONUŞMA ENGELİNİN TÜRLERİ

Gecikmiş Konuşma
 
Ses Bozukluğu
 
Artikülâsyon  Bozukluğu
 
Kekemelik
 
İşitme Engeline  Bağlı Konuşma Bozuklukları
 
Yarık Damak ve  Beyin Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları
 
Yabancı Dil ve  Bölgesel Konuşma Ayrılıklarına Bağlı Konuşma Bozuklukları

ÇOCUKLA İLGİLİ NEDENLER

ZEKA
SAĞLIK
İŞİTME
SİNİR VE KAS SAĞLIĞI ARASINDAKİ EŞ GÜDÜM
KONUŞMA ORGANLARI
OLGUNLAŞMA
CİNSİYET
DUYGUSAL DURUM
ÇEVRESEL NEDENLER;
GÜDÜLEME ,UYARIM,TEŞVİK
KONUŞMAYI ÖĞRETMEK İÇİN KULLANILAN METOT
DİĞER ÇEVRESEL NEDENLER
GECİKMİŞ KONUŞMA

Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi  yaşıtlarından çok daha yavaş ise o çocuğun konuşması “gecikmiş konuşma”  olarak adlandırılır. Çoğunlukla 2-3 yaşlarında konuşamayan çocukların anne babaları konuşmanın  geciktiğinin farkına varırlar.

KEKEMELİK

Kekemelik konuşma engelleri arasında oran itibariyle az olmakla beraber etki  bakımından çok önemli yer tutan bir engel türüdür. Kekemelik konuşmanın  tümünü etkileyen bir engeldir.
Kekemelik, seslerin, hecelerin, sözcüklerin söylenmesinde işitilebilir veya  sessiz tekrar ve uzatmalar biçiminde sözlü anlatım akıcılığındaki bozukluk  olarak tanımlanabilir. Bazen bu bozukluklar konuşma organlarının hareketleri  ile ilgili ya da ilgisiz beden hareketleri ile birlikte görülmektedir. Bu  bozukluklar sıklıkla heyecan veya gerilim durumlarının ve korkuların, utanma,  rahatsızlık gibi özel duyguların belirtisidir.Kekemelik kız çocuklara oranla erkek çocuklar arasında daha sık  görülmektedir. Ayrıca kekemeliğin derecesi de erkek çocuklarda kızlara oranla  daha fazla olmakta ve problemin sürekliliği de erkekler aleyhine fazla  olmaktadır.

Ülger Yaman
Özel Eğitim Uzmanı

 

 

 


 www.yamanozelegitim.com