herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Çocuklar İle İlgi Hadis-i Şerif

Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“ Allah’tan korkun ve çocuklar hakkında eşit adaleti gözetin.”Buhari

Anne ve Baba Hakkı İle İlgi Hadis-i Şerif

İSRA Suresi 23.
"Rabbin şöyle hükmetti:O’ndan başkasına kulluk/ibadet etmeyin, anaya babaya çok iyi davranın: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara "öf" bile deme; onları azarlama onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.
İSRASuresi 24.
"Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.
 

Dünyaevi ve Ölümle İle İlgi Hadis-i Şerif

“Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“ Beş şey gelmeden önce,şu beş şeyin kıymetini biliniz;ölmeden önce hayatın kıymetini,hastalanmadan önce sıhhatin kıymetini,dünyada ahreti kazanmanın kıymetini,ihtiyarlamamadan önce gençliğin kıymetini,fakirlikten önce zenginliğin kıymetini “Hakim

Günah İle İlgi Hadis-i Şerif

Ebu ümame el- bahili radıyallahu anhudan rivayete göre:

Sağdaki hafaza meleği,soldaki üzerine amirdir.Soldaki hafaza meleği ise memurdur.Kul sevap işlediği vakit,sağdaki melek on kayıyla ve hemen yazar.
Kul bir günah işlediği vakit, sağdaki melek, soldaki hafaza meleğe,o günahı altı saate yazdırmaz.

Eğer ku altı saat içinde tevbe ederse o günah yazılmaz.Eğer tevbe edmezse defterine bir günah olarak yazılır.
 

Ameller İle İlgili Hadis-i Şerif

Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“ Kim ki bir iyiliğe niyet eder de sonra herhangi bir sebeple onu yapmazsa ona o iyiliği yapmış gibi sevap yazılır.” (Taberani)

“ Mü’minin niyeti ,amelinden daha hayırlıdır.”Hasr 7

Hadis-i Şerif

“Hz. Peygamber (s.a.v) size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.”( Haşr 7)

Sıkıntıyla İlgili Hadis

"Kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse,Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa,Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolylaştırır.Kim bir Müslaman'ın ayıbını örterse,Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.Kul,kardeşinin yardımında olduğu sürece,Allah da onun yardımcısı olur."Ebu Davud,Edeb,60

Şükür İle İlgili Hadisler

Allah Teala Kur’an-ı Kerimde
“Allah’ı zikretmek elbette en büyük ibadettir.”el-Ankebut
“Eğer şükreder,iman ederseniz Allah,sizi neye azaba uğratsın?Allah,şükredenlerin mükafatını verici (onların ne yaptıklarını hakkıyle bilicidir.”en-Nisa,4/147
“Kullarından (hakkıyle) şükreden azdır.”Sebe 34/13
Allah Teala,mutlak olarak şükürle rızıkları artıracağını beyan ederek buyurur ki:
“Hatırlayalım ki,Rabbiniz (size) şunu bildirmiştir:”Andolsun,şükrederseniz elbette sizin nimetlerinizi artırırım.Andolsun,nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım cidden çetindir.”İbrahim,14/7

Aşure günü yapılması gerekli olanlar:

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buy...

Kadir Gecesi

Bir rivayette göre “ Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirlerse,geçmiş günahları bağışlanır.” Buhari,”Teravih”2 Müslim,Salat ,25 )

 

Ramazan Faziletleri Hakkındaki Hadisler

Ramazan faziletleri hakkındaki hadisler:

-Ramazan’ın birinci gecesi gelince Allah bütün cennet kapılarını açar. Bütün ay boyunca bu kapıların hiç biri kapanmaz. Allah bir Teâlâ emreder, tellal bağırır:
-Ey, hayır talep eden, gel! Ey, şer yolunda olan azgın, vazgeç!
Daha sonra der ki:
Tövbe-istiğfar eden yok mu? Marifet edilecek! İsteyen yok mu? İstediği verilecek! Tövbe edip, günahlardan vazgeçen yok mu? Tövbesi kabul edilecek!


Kaynak:İlahi Nizam

“ Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O,dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır ve O gerçekten çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.”
Kur’an-ı Kerim48/14

&l...

Berat Kandiliyle ilgili Hadisler

Berat Kandiliyle ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir
 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:
“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).
 

"İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve e...

Üzülme

“Üzülme” der Hz. Mevlana ve devam eder;

Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun,
tek kanatla uçulmaz zaten.

Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil,
kilimin tozunu almaktır.

Allah (cc) sana sıkıntı vermekle, tozunu kirini alır.
Niye kederlenirsin?

Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.
Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır.

Kadınlarla İlgili Hadisler

Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Çünkü sizler onları Allah'ın emanetiyle aldınız."

"Kadınlar hakkında size hayrı vasiyet ediyorum."

"İki zayıf hakkında sizi uyarıyorum: Yetim ve Kadın."

"Sizin hayırlı olanınız ailesine hayırlı olandır. Ben ailesine en hayırlı olanınızım."

"Kamil İmana sahip Müslüman ahlâken güzel olandır. En hayırlı mü'min de eşine karşı ahlâkı en iyi olandır."

"Cennet anaların ayaklarıaltındadır."

"Hediyede çocuklara eşit davranın. Eğer ben birisini hediyede üstün tutacak olsaydım kızları tutardım."

"Allah insanlara acımayana, merhamet etmez."

"Allah’ı gör&uu...